Reglement Roversheideplas

Algemeen Reglement voor het vissen aan de vijvers 1 -2 en 3.
HSV “De Forel” Reuver.
 1. Visvijvers uitsluitend betreden en verlaten via de hoofdingang.
 2. Het is ten strengste verboden vissen van de ene naar de andere vijver over te zetten.Elke gevangen vis dient men netjes terug te zetten in de vijver waar deze ook gevangen is. Uitsluitend het bestuur bepaald wanneer door het bestuur aangewezen personen dit wel mogen doen.
 3. Wij adviseren iedere visser om weerhaakloos te vissen.
 4. Het gebruik van leefnetten is verboden. Uitgezonderd wedstrijden georganiseerd door of in samenwerking met H.S.V. De Forel.
 5. Bij zinkvissen dient men te vissen volgens een vrijloop systeem.
 6. Het gebruik van een voerkatapult is geheel op eigen risico.
 7. Het vissen met een gevlochten hoofdlijn is verboden. Uitzondering is hierop het vissen op roofvis. 
 8. Het is verplicht een onthaakmat bij zich te hebben.
 9. Men mag uitsluitend met witte maden , casters , wormen , mais , deeg , pasta , pellets, waffters , boillies, brood of grondvoer voeren en vissen, kunstaas zoals kunstmade is toegestaan mits niet groter dan 2,5 cm.
 10. Het opzetten van een tent of bivy is toegestaan mits men de volgende regels aanhoud, mogen alleen opgezet worden rondom vijver 3, niet groter dan 3x3 meter in een natuurgetrouwe kleur en mag niet worden voorzien van een grondzeil. En zo ver mogelijk tegen de struiken aan zodat er voldoende ruimte is tussen de vijver en de bivvy/tent om andere doorgang te verlenen.
 11. Het gebruik van radiografische voerboten is uitsluitend toegestaan op vijver 3 , men dient zodanig te handelen dat anderen hier geen hinder van ondervinden.
 12. Het is verboden te vissen met meer dan 1 hengel. Uitgezonderd hierop zijn de leden van HSV “De Forel” deze mogen in de wintermaanden van 1 Oktober tot laatste zaterdag van Maart vissen met 2 hengels. In de Zomermaanden van 1 april tot laatste dag van September mag dit alleen van 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonsopkomst.
 13. Het gebruik van een barbecue of open vuur is verboden. Een gasbrander is toegestaan mits men er oplet dat men het gras niet beschadigd en deze niet op de banken en of tafels worden geplaatst.
 14. Er mag uitsluitend op vijver 3 op roofvis gevist worden volgens de wettelijke regels. Dit geldt echter alleen voor leden van HSV “De Forel”. ** Dagvergunningen of Weekvergunningen houders mogen dit NIET**. Ook dient men de gesloten tijd voor roofvis in acht te nemen voor onze vijver is dat van 1 Maart tot de laatste zaterdag van Mei. Alle gevangen roofvissen dient men terug te zetten in vijver 3.
 15. Het is verboden om met fietsen of bromfietsen en dergelijke het terrein te betreden, deze behoren in de stalling te staan. Uitzonderingen hierop zijn mensen die slecht ter been zijn met een scootmobiel echter wel op eigen risico.
 16. Auto’s dient men te parkeren aan de hiervoor bestemde plaatsen aan de Sebastopol.
 17. Loslopende honden zijn niet toegestaan, houdt uw hond aan de lijn.
 18. HSV “De Forel” is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan uw of andermans eigendommen.
 19. Men is verplicht om aan de controleurs of boa’s zijn of haar vergunning te tonen indien zij er naar vragen.
 20. Voor, tijdens en na een wedstrijd kan het zijn dat de desbetreffende vijver niet bevist kan worden door recreanten. Controleer ten alle tijden de westrijd kalender op de website of de info borden aan de vijver.
 21. Alles waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur / controleur.
 22. Iedere visser dient na zijn vissessie zijn visplaats schoon achter te laten en zijn of haar afval mee naar huis te nemen.